Animatie Bureaucratie
Bureaucratie
Animatie Nadenken
Nadenken
Animatie Regels zijn Regels
Regels zijn regels
x
Hilda
Animatie Tussen de Regels
Tussen de regels

Femke Ontregelt

 

Wie en wat is Femke?


De Initiatiefgroep Femke wil, door middel van cartoons van Djanko, op lichtvoetige wijze de aandacht vestigen op het teveel aan interne procedures, regels en protocollen in de publieke sector.
Het doel: minder bureaucratie en meer vertrouwen in de mensen op de werkvloer.

Een aantal ‘Femke’s’ is werkzaam in de sector welzijn, één in de gezondheidssector en één in de communicatie.

Cartoons hebben de kracht om taal- en cultuurbarrières te overbruggen. Ze kunnen een wederzijds begrip en
een gezamenlijke lach opwekken.

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Maak anderen attent op Femke. Bestel kaarten via info@FemkeOntregelt.nl
€ 5,- per set van 6 kaarten.
10 sets voor € 40,-
Zodra uw betaling binnen is,sturen we u de kaarten toe. Donaties met vermelding 'Femke' zijn welkom op ABNAMRO 54.52.81.164 T.a.v. F. Horemans/Terheijden.

De ‘echte’ Femke is een grande dame, die zich op latere leeftijd steeds meer ging verbazen over vrijheidsbeperkende maatregelen en daar vervolgens actie tegen ging voeren.

Femke ontvangt financiële steun van het Oranje Fonds, SBAW en EXRO ‘De Rotterdamse beeldwerkers


Meer info? Email: info@FemkeOntregelt.nl

 

Sponsor Oranje Fonds SBAW Rotterdamse Beeldwerkers

Website: Ontwerpburo Lichting98